Privacyverklaring

Privacyverklaring Hettema-Service VOF

Versie: 1 juli 2023

1. Inleiding
Hettema-Service VOF hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, met wie wij ze delen en welke maatregelen wij nemen om ze te beschermen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hettema-Service VOF verwerkt persoonsgegevens die u indirect gebruikt in onze diensten, of die u zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Door u ingevulde gegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaattype
• Gezondheidsinformatie (alleen indien relevant en met uw uitdrukkelijke toestemming)
• Gedragskenmerken

3. Doel en grondslag van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en indien nodig contact met u op te nemen.
• Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en werkwijze.
• Voor het analyseren van uw gedrag op onze website om de website te verbeteren.
• Op verzoek van onze opdrachtgevers kunnen we gegevens over bewoners in het pand verwerken om het pand en de privé vertrekken van betrokken bewoners grondig te kunnen schoonmaken, met als doel de bewoners zo min mogelijk te belasten tijdens die schoonmaakwerkzaamheden.

4. Functionaris Gegevensbescherming
Binnen Hettema-Service VOF is Heidi Hettema verantwoordelijk voor het bewaren van de persoonsgegevens die wij direct van u of indirect van onze opdrachtgever ontvangen. U kunt contact opnemen met Heidi Hettema voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens via hettema-service@kpnmail.nl.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens
Hettema-Service VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of met onze opdrachtgever aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te delen, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

7. Cookies en vergelijkbare technieken
Hettema-Service VOF maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om onze website goed te laten functioneren, uw voorkeursinstellingen te onthouden en om de website te optimaliseren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

8. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor verzoeken, vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking kunt u contact met ons opnemen via . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs mee te sturen.

9. Beveiliging van persoonsgegevens
Hettema-Service VOF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

10. Wijzigingen in de privacyverklaring
Hettema-Service VOF behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op onze website.

Met vriendelijke groet,

Heidi Hettema
Functionaris Gegevensbescherming
Hettema-Service VOF
E-mail: hettema-service@kpnmail.nl