Disclaimer

Disclaimer

Hettema-Service en hettema-service.nl stellen de inhoud van de website beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De teksten, afbeeldingen en programmatuur op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hettema-Service worden gekopieerd. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van de teksten, afbeeldingen en programmatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hettema-Service is uitdrukkelijk verboden. We streven ernaar om de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar we kunnen geen garantie geven voor de nauwkeurigheid en volledigheid ervan. Hettema-Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en de daarin geboden informatie, noch voor (vermeende) schade voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot deze links of informatie verstrekt op deze site. Onder geen enkele omstandigheid kan Hettema-Service aansprakelijk worden gesteld voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website hettema-service.nl wordt verstrekt.